☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.

Wtorek 23.07.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r. (bip.zdkium.walbrzych.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 93262
2 3.1 Zapytania ofertowe o wartości nie przekraczającej 30000 euro 25175
3 1.1 Ogłoszenia o przetargach 16978
4 5.1. Ogłoszenia o usługach społecznych 16852
5 1.1 Zapytania ofertowe 14322
6 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10698
7 Uwaga! ZDKiUM w Wałbrzychu korzysta z platformy przetargowej Gminy Wałbrzych 7601
8 1.1 Ogłoszenia o przetargach 7230
9 Otwieranie plików we właściwych programach zamiast w przeglądarce 6606
10 Praca na stanowisku urzędniczym w ZDKiUM 5890
11 Aktualne rekrutacje 5704
12 2.1 Ogłoszenia ex ante 5019
13 Urząd Miejski w Wałbrzychu 3640
14 Zamówienia publiczne 3077
15 Zarządzenia Dyrektora 2857
16 Wyniki postępowań 2698
17 Dane kontaktowe 2616
18 Statut 2468
19 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 2402
20 Plan transportowy oraz Analiza kosztów i korzyści 2387
21 Rachunki Bankowe 2375
22 Zamówienia publiczne 2344
23 Regulamin Organizacyjny 2342
24 1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku 2295
25 Regulamin wynagradzania 2223
26 1.2 Postępowania w toku 2205
27 2017.07.15 Ogłoszenie 2017/S 134-273947 "Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu" realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim" 2113
28 Władze i funkcjonariusze publiczni 2101
29 Oświadczenia majątkowe, Rejestr Korzyści, wynagrodzenie kierownika jednostki budżetowej Gminy Wałbrzych 2032
30 5. Ogłoszenie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości projektu PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY WAŁBRZYCH (AKTUALIZACJA) 2001
31 2020.03.10 Ogłoszenie 521848-N-2020 Rozbiórka budynków gminnych 1981
32 2019.10.23 Ogłoszenie 613496-N-2019 Przebudowa i rozbudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu - ogłoszenie i SIWZ 1922
33 2018.06.13 Ogłoszenie Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 1916
34 2017.07.22 Ogłoszenie 2017/S 139-285632 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1914
35 3.2 Postępowania w toku 1913
36 2017.09.01 Ogłoszenie 2017/S 167-342953 "Budowa parkingów P&R wraz z przebudową ul. Przemysłowej w Wałbrzychu" 1856
37 2019.10.29 Ogłoszenie 2019/S 209-510809 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1855
38 3.3 Wyniki zapytań ofertowych od 2017 roku 1847
39 2019.02.27 Ogłoszenie 2019/S 041-093363 Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych" 1846
40 Wykaz 1840
41 Deklaracja dostępności 1826
42 2018.05.08 Ogłoszenie 2018/S 088-196679 Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu (Droga Sudecka) - etap II i etap III 1818
43 2017.08.01 Ogłoszenie 2017/S 145-298850 "Wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu" realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" 1814
44 2.2 Wyniki ogłoszeń ex ante 1805
45 2020.01.14 Ogłoszenie 502567-N-2020 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1802
46 2019.01.11 Ogłoszenie 2019/S 008-014420 Odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych wraz z oczyszczaniem poziomowym 1795
47 2017.04.19 Ogłoszenie 68302 - 2017 Wałbrzych: "Utrzymanie zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność Gminy Wałbrzych" 1780
48 2017.05.31 Ogłoszenie 2017/S 103-204884 Budowa oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu 1760
49 2017.12.18 Ogłoszenie 2017/S 242-502024 Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką - łącznie) 1701
50 Regulamin pracy 1692
 
liczba odwiedzin: 93262