☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r. (bip.zdkium.walbrzych.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 73249
2 3.1 Zapytania ofertowe o wartości nie przekraczającej 30000 euro 21593
3 1.1 Ogłoszenia o przetargach 11392
4 5.1. Ogłoszenia o usługach społecznych 10775
5 1.1 Zapytania ofertowe 9174
6 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5527
7 Uwaga! ZDKiUM w Wałbrzychu korzysta z platformy przetargowej Gminy Wałbrzych 4670
8 Otwieranie plików we właściwych programach zamiast w przeglądarce 4634
9 Praca na stanowisku urzędniczym w ZDKiUM 4018
10 Aktualne rekrutacje 3639
11 1.1 Ogłoszenia o przetargach 3483
12 2.1 Ogłoszenia ex ante 3040
13 Urząd Miejski w Wałbrzychu 2746
14 Zamówienia publiczne 1778
15 Zamówienia publiczne 1618
16 1.2 Postępowania w toku 1584
17 Dane kontaktowe 1469
18 Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy (plan transportowy) 1455
19 Rachunki Bankowe 1449
20 3.2 Postępowania w toku 1410
21 2018.06.13 Ogłoszenie Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 1327
22 Wyniki postępowań 1307
23 2.2 Wyniki ogłoszeń ex ante 1251
24 5. Ogłoszenie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości projektu PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY WAŁBRZYCH (AKTUALIZACJA) 1225
25 Deklaracja dostępności 1172
26 Władze i funkcjonariusze publiczni 1147
27 Statut 1125
28 Regulamin Organizacyjny 1109
29 Dane rejestrowe 1020
30 Regulamin wynagradzania 1011
31 Oświadczenia majątkowe, Rejestr Korzyści, wynagrodzenie kierownika jednostki budżetowej Gminy Wałbrzych 970
32 2017.07.15 Ogłoszenie 2017/S 134-273947 "Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu" realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim" 968
33 1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku 956
34 Regulamin służby przygotowawczej 955
35 O Jednostce 938
36 BIP ZDiK Wałbrzych 919
37 1. Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu dokumentu pt. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych" 912
38 Jak załatwić sprawę 911
39 Wykaz 864
40 Instrukcja korzystania z BIP 857
41 Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnionej w BIP 842
42 O siedzibie 834
43 wykaz 832
44 Regulamin naboru 828
45 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 825
46 Zarządzenia Dyrektora 797
47 Dostępność BIP 794
48 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 794
49 Regulamin pracy 786
50 2020.01.14 Ogłoszenie 502567-N-2020 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 782
 
liczba odwiedzin: 73249