☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.

Niedziela 16.06.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r. (bip.zdkium.walbrzych.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 91948
2 3.1 Zapytania ofertowe o wartości nie przekraczającej 30000 euro 25003
3 1.1 Ogłoszenia o przetargach 16638
4 5.1. Ogłoszenia o usługach społecznych 16499
5 1.1 Zapytania ofertowe 14020
6 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10341
7 Uwaga! ZDKiUM w Wałbrzychu korzysta z platformy przetargowej Gminy Wałbrzych 7464
8 1.1 Ogłoszenia o przetargach 7009
9 Otwieranie plików we właściwych programach zamiast w przeglądarce 6518
10 Praca na stanowisku urzędniczym w ZDKiUM 5800
11 Aktualne rekrutacje 5565
12 2.1 Ogłoszenia ex ante 4934
13 Urząd Miejski w Wałbrzychu 3585
14 Zamówienia publiczne 2991
15 Zarządzenia Dyrektora 2760
16 Wyniki postępowań 2656
17 Dane kontaktowe 2549
18 Statut 2414
19 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 2369
20 Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy (plan transportowy) 2338
21 Rachunki Bankowe 2314
22 Zamówienia publiczne 2307
23 Regulamin Organizacyjny 2297
24 1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku 2230
25 Regulamin wynagradzania 2184
26 1.2 Postępowania w toku 2165
27 2017.07.15 Ogłoszenie 2017/S 134-273947 "Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu" realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim" 2074
28 Władze i funkcjonariusze publiczni 2015
29 5. Ogłoszenie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości projektu PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY WAŁBRZYCH (AKTUALIZACJA) 1981
30 Oświadczenia majątkowe, Rejestr Korzyści, wynagrodzenie kierownika jednostki budżetowej Gminy Wałbrzych 1981
31 2020.03.10 Ogłoszenie 521848-N-2020 Rozbiórka budynków gminnych 1954
32 2019.10.23 Ogłoszenie 613496-N-2019 Przebudowa i rozbudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu - ogłoszenie i SIWZ 1895
33 2018.06.13 Ogłoszenie Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 1895
34 2017.07.22 Ogłoszenie 2017/S 139-285632 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1880
35 3.2 Postępowania w toku 1879
36 2019.10.29 Ogłoszenie 2019/S 209-510809 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1834
37 2019.02.27 Ogłoszenie 2019/S 041-093363 Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych" 1817
38 3.3 Wyniki zapytań ofertowych od 2017 roku 1804
39 2017.09.01 Ogłoszenie 2017/S 167-342953 "Budowa parkingów P&R wraz z przebudową ul. Przemysłowej w Wałbrzychu" 1802
40 2018.05.08 Ogłoszenie 2018/S 088-196679 Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu (Droga Sudecka) - etap II i etap III 1794
41 2017.08.01 Ogłoszenie 2017/S 145-298850 "Wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu" realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" 1790
42 2020.01.14 Ogłoszenie 502567-N-2020 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1784
43 Deklaracja dostępności 1782
44 2019.01.11 Ogłoszenie 2019/S 008-014420 Odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych wraz z oczyszczaniem poziomowym 1777
45 2.2 Wyniki ogłoszeń ex ante 1769
46 Wykaz 1764
47 2017.05.31 Ogłoszenie 2017/S 103-204884 Budowa oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu 1739
48 2017.04.19 Ogłoszenie 68302 - 2017 Wałbrzych: "Utrzymanie zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność Gminy Wałbrzych" 1734
49 2017.12.18 Ogłoszenie 2017/S 242-502024 Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką - łącznie) 1680
50 2018.05.09 Ogłoszenie 555662-N-2018 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy Świdnickiej w Wałbrzychu - odcinek II i odcinek III 1670
 
liczba odwiedzin: 91948