☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.

Sobota 24.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r. (bip.zdkium.walbrzych.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 86128
2 3.1 Zapytania ofertowe o wartości nie przekraczającej 30000 euro 24391
3 5.1. Ogłoszenia o usługach społecznych 15299
4 1.1 Ogłoszenia o przetargach 15230
5 1.1 Zapytania ofertowe 13036
6 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 9197
7 Uwaga! ZDKiUM w Wałbrzychu korzysta z platformy przetargowej Gminy Wałbrzych 6823
8 1.1 Ogłoszenia o przetargach 6254
9 Otwieranie plików we właściwych programach zamiast w przeglądarce 6145
10 Praca na stanowisku urzędniczym w ZDKiUM 5435
11 Aktualne rekrutacje 5034
12 2.1 Ogłoszenia ex ante 4479
13 Urząd Miejski w Wałbrzychu 3389
14 Zamówienia publiczne 2723
15 Wyniki postępowań 2347
16 Zarządzenia Dyrektora 2329
17 Dane kontaktowe 2325
18 Statut 2190
19 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 2117
20 Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy (plan transportowy) 2106
21 Zamówienia publiczne 2104
22 Rachunki Bankowe 2061
23 Regulamin Organizacyjny 2045
24 1.2 Postępowania w toku 2011
25 Regulamin wynagradzania 1938
26 1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku 1897
27 2017.07.15 Ogłoszenie 2017/S 134-273947 "Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu" realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim" 1867
28 5. Ogłoszenie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości projektu PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY WAŁBRZYCH (AKTUALIZACJA) 1844
29 2020.03.10 Ogłoszenie 521848-N-2020 Rozbiórka budynków gminnych 1812
30 Oświadczenia majątkowe, Rejestr Korzyści, wynagrodzenie kierownika jednostki budżetowej Gminy Wałbrzych 1768
31 3.2 Postępowania w toku 1749
32 2019.10.23 Ogłoszenie 613496-N-2019 Przebudowa i rozbudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu - ogłoszenie i SIWZ 1734
33 2017.07.22 Ogłoszenie 2017/S 139-285632 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1698
34 2019.10.29 Ogłoszenie 2019/S 209-510809 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1680
35 2018.06.13 Ogłoszenie Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 1672
36 Władze i funkcjonariusze publiczni 1660
37 2019.02.27 Ogłoszenie 2019/S 041-093363 Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych" 1648
38 2018.05.08 Ogłoszenie 2018/S 088-196679 Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu (Droga Sudecka) - etap II i etap III 1641
39 2017.08.01 Ogłoszenie 2017/S 145-298850 "Wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu" realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" 1634
40 2020.01.14 Ogłoszenie 502567-N-2020 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1627
41 2019.01.11 Ogłoszenie 2019/S 008-014420 Odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych wraz z oczyszczaniem poziomowym 1626
42 2.2 Wyniki ogłoszeń ex ante 1602
43 Deklaracja dostępności 1595
44 2017.05.31 Ogłoszenie 2017/S 103-204884 Budowa oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu 1588
45 2017.09.01 Ogłoszenie 2017/S 167-342953 "Budowa parkingów P&R wraz z przebudową ul. Przemysłowej w Wałbrzychu" 1564
46 2017.04.19 Ogłoszenie 68302 - 2017 Wałbrzych: "Utrzymanie zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność Gminy Wałbrzych" 1559
47 2018.05.09 Ogłoszenie 555662-N-2018 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy Świdnickiej w Wałbrzychu - odcinek II i odcinek III 1530
48 3.3 Wyniki zapytań ofertowych od 2017 roku 1528
49 Wykaz 1508
50 2017.09.01 Ogłoszenie 582299-N-2017 "Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki w Wałbrzychu na odcinku od km 0+400 do 0+700" 1502
 
liczba odwiedzin: 86128