☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.

Środa 12.06.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r. (bip.zdkium.walbrzych.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 91813
2 3.1 Zapytania ofertowe o wartości nie przekraczającej 30000 euro 24988
3 1.1 Ogłoszenia o przetargach 16605
4 5.1. Ogłoszenia o usługach społecznych 16465
5 1.1 Zapytania ofertowe 13983
6 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10314
7 Uwaga! ZDKiUM w Wałbrzychu korzysta z platformy przetargowej Gminy Wałbrzych 7444
8 1.1 Ogłoszenia o przetargach 6981
9 Otwieranie plików we właściwych programach zamiast w przeglądarce 6503
10 Praca na stanowisku urzędniczym w ZDKiUM 5790
11 Aktualne rekrutacje 5551
12 2.1 Ogłoszenia ex ante 4929
13 Urząd Miejski w Wałbrzychu 3578
14 Zamówienia publiczne 2982
15 Zarządzenia Dyrektora 2753
16 Wyniki postępowań 2649
17 Dane kontaktowe 2536
18 Statut 2408
19 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 2364
20 Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy (plan transportowy) 2334
21 Rachunki Bankowe 2306
22 Zamówienia publiczne 2304
23 Regulamin Organizacyjny 2292
24 1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku 2224
25 Regulamin wynagradzania 2181
26 1.2 Postępowania w toku 2159
27 2017.07.15 Ogłoszenie 2017/S 134-273947 "Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu" realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim" 2070
28 Władze i funkcjonariusze publiczni 2000
29 5. Ogłoszenie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości projektu PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY WAŁBRZYCH (AKTUALIZACJA) 1977
30 Oświadczenia majątkowe, Rejestr Korzyści, wynagrodzenie kierownika jednostki budżetowej Gminy Wałbrzych 1976
31 2020.03.10 Ogłoszenie 521848-N-2020 Rozbiórka budynków gminnych 1951
32 2019.10.23 Ogłoszenie 613496-N-2019 Przebudowa i rozbudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu - ogłoszenie i SIWZ 1893
33 2018.06.13 Ogłoszenie Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 1892
34 3.2 Postępowania w toku 1875
35 2017.07.22 Ogłoszenie 2017/S 139-285632 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1874
36 2019.10.29 Ogłoszenie 2019/S 209-510809 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1833
37 2019.02.27 Ogłoszenie 2019/S 041-093363 Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych" 1813
38 2017.09.01 Ogłoszenie 2017/S 167-342953 "Budowa parkingów P&R wraz z przebudową ul. Przemysłowej w Wałbrzychu" 1798
39 3.3 Wyniki zapytań ofertowych od 2017 roku 1797
40 2018.05.08 Ogłoszenie 2018/S 088-196679 Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu (Droga Sudecka) - etap II i etap III 1792
41 2017.08.01 Ogłoszenie 2017/S 145-298850 "Wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu" realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" 1787
42 2020.01.14 Ogłoszenie 502567-N-2020 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1781
43 Deklaracja dostępności 1777
44 2019.01.11 Ogłoszenie 2019/S 008-014420 Odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych wraz z oczyszczaniem poziomowym 1776
45 2.2 Wyniki ogłoszeń ex ante 1762
46 Wykaz 1753
47 2017.05.31 Ogłoszenie 2017/S 103-204884 Budowa oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu 1738
48 2017.04.19 Ogłoszenie 68302 - 2017 Wałbrzych: "Utrzymanie zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność Gminy Wałbrzych" 1731
49 2017.12.18 Ogłoszenie 2017/S 242-502024 Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką - łącznie) 1676
50 2018.05.09 Ogłoszenie 555662-N-2018 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy Świdnickiej w Wałbrzychu - odcinek II i odcinek III 1668
 
liczba odwiedzin: 91813