☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r. (bip.zdkium.walbrzych.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 74961
2 3.1 Zapytania ofertowe o wartości nie przekraczającej 30000 euro 22064
3 1.1 Ogłoszenia o przetargach 11985
4 5.1. Ogłoszenia o usługach społecznych 11412
5 1.1 Zapytania ofertowe 9774
6 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 5982
7 Uwaga! ZDKiUM w Wałbrzychu korzysta z platformy przetargowej Gminy Wałbrzych 5040
8 Otwieranie plików we właściwych programach zamiast w przeglądarce 4897
9 Praca na stanowisku urzędniczym w ZDKiUM 4179
10 Aktualne rekrutacje 3805
11 1.1 Ogłoszenia o przetargach 3762
12 2.1 Ogłoszenia ex ante 3151
13 Urząd Miejski w Wałbrzychu 2842
14 Zamówienia publiczne 1855
15 Zamówienia publiczne 1671
16 1.2 Postępowania w toku 1654
17 Dane kontaktowe 1555
18 Rachunki Bankowe 1510
19 Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy (plan transportowy) 1508
20 3.2 Postępowania w toku 1443
21 Wyniki postępowań 1436
22 2018.06.13 Ogłoszenie Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 1367
23 5. Ogłoszenie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości projektu PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY WAŁBRZYCH (AKTUALIZACJA) 1329
24 2.2 Wyniki ogłoszeń ex ante 1287
25 Statut 1250
26 Deklaracja dostępności 1212
27 Władze i funkcjonariusze publiczni 1191
28 Regulamin Organizacyjny 1182
29 2017.07.15 Ogłoszenie 2017/S 134-273947 "Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu" realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim" 1113
30 Regulamin wynagradzania 1083
31 Dane rejestrowe 1061
32 1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku 1055
33 Oświadczenia majątkowe, Rejestr Korzyści, wynagrodzenie kierownika jednostki budżetowej Gminy Wałbrzych 1049
34 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 1015
35 Regulamin służby przygotowawczej 997
36 O Jednostce 978
37 1. Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu dokumentu pt. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych" 966
38 Zarządzenia Dyrektora 962
39 BIP ZDiK Wałbrzych 955
40 Jak załatwić sprawę 951
41 Wykaz 917
42 2020.01.14 Ogłoszenie 502567-N-2020 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 896
43 Instrukcja korzystania z BIP 893
44 2019.10.23 Ogłoszenie 613496-N-2019 Przebudowa i rozbudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu - ogłoszenie i SIWZ 888
45 O siedzibie 874
46 Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnionej w BIP 871
47 wykaz 865
48 Regulamin naboru 856
49 2020.03.10 Ogłoszenie 521848-N-2020 Rozbiórka budynków gminnych 856
50 3.3 Wyniki zapytań ofertowych od 2017 roku 838
 
liczba odwiedzin: 74961