☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.

Środa 06.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Logo epuap

Wykaz usług

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu 


Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2005 r.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 13 października 2005 r.) informujemy, że uruchomiono Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do Sekretariatu instytucji mieszczącego się w na I piętrze w pokoju nr 108 przy ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  2. Akceptowalne formaty załączników to:
   • DOC, RTF
   • XLS
   • CSV
   • TXT
   • GIF, TIF, BMP, JPG
   • PDF
   • ZIP
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Zgodnie z art.14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub formie dokumentów elektronicznych.

Jedynym obecnie dopuszczalnym środkim komunikacji elektronicznej jest elektroniczna skrzynka podawcza utworzona na podstawie Ustawy z 17.02.2005r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

W przypadku nadesłania do ZDKiUM Wałbrzych korespondencji mającej cechy skargi, warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.).
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
- wskazanie osoby (imienia i nazwiska),
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
- oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów (kpa) będzie traktowana jako anonimowa opinia i zostanie wykorzystana jedynie w celach informacyjnych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Wize Maciej
(2012-11-03 17:53:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Wize Maciej
(2012-12-07 18:24:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63833