☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
2021.08.24 Ogłoszenie DO/111/10/2021 Główny specjalista w Dziale Utrzymania Miasta element menu 2021-09-17 14:31:29 MODYFIKACJA
2021.09.17 Wyniki naboru element menu 2021-09-17 14:30:34 UTWORZENIE
wyniki naboru.pdf plik 2021-09-17 14:29:05 UTWORZENIE
1/A. Zarządzenie Nr 1/A z dnia 12.02.2020r. w sprawie powołania zespołu osób, o którym mowa w art.20a ustawy -Prawo Zamówień Publicznych. element menu 2021-09-16 18:24:46 MODYFIKACJA
1. Zarządzenie Nr 1 z dnia 14.01.2020r. w sprawie przygotowania postępowań o udzielenie zamówień pu-blicznych, zasad powoływania, składu i prac komisji przetargowej ,zasad powoływania zespołu, określania sposobu ustalania zakresu działań członków zespołu, sporządzania protokołów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zawierania umów w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenia rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ZDKiUM stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 49/2014 dyrektora ZDKiUM z dnia 17.06.2014r.w sprawie wprowadzenia niniejszego regulaminu. element menu 2021-09-16 18:17:10 UTWORZENIE
1/1. Zarządzenie Nr 1/1 z dnia 12.02.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2020 Dyrektora ZDKiUM z dnia 14.01.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 18:16:15 UTWORZENIE
1/A. Zarządzenie Nr 1/A z dnia 12.02.2020r. w sprawie powołania zespołu osób, o którym mowa w art.20a ustawy -Prawo Zamówień Publicznych. element menu 2021-09-16 18:15:10 UTWORZENIE
2. Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 15.01.2020r.w sprawie powołania komisji przetargowej powołującej doraźną komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczny dla zamówienia „Dostawa materiału roślinnego celem ukwiecenia miasta Wałbrzycha”. element menu 2021-09-16 18:14:05 UTWORZENIE
2.1. Zarządzenia Nr 2/1/2020 z dnia 13.02.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 15.01.2020r.w sprawie powołania komisji przetargowej. element menu 2021-09-16 18:13:00 UTWORZENIE
3. Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Dońcowi ws. sporządzenia dokumentacji technicznej. element menu 2021-09-16 18:11:57 UTWORZENIE
4. Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn.:” „Budowa ekranów akustycznych dla odcinka ul. Wrocławskiej w ciągu drogi krajowej nr 35. w Wałbrzychu”… element menu 2021-09-16 18:10:54 UTWORZENIE
5. Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Kozubkowi -Projektantowi. element menu 2021-09-16 18:09:54 UTWORZENIE
6. Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowa-nia o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn: „Obsadzenie materiałem roślinnym…”. element menu 2021-09-16 18:08:53 UTWORZENIE
6/1. Zarządzenie Nr 6/1/2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2020 Dyrektora ZDKiUM z dnia 22.01.2020r, w sprawie powołania komisji przetargowej element menu 2021-09-16 18:07:09 UTWORZENIE
7. Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 27.01.2020r. w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia pn: „Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie…” element menu 2021-09-16 18:06:10 UTWORZENIE


 
liczba odwiedzin: 240689