O Jednostce

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu jest jednostką budżetową Gminy Wałbrzych.

Realizuje zadania własne Gminy Wałbrzych wynikające z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie ujętym w Statucie uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu.

Organem sprawującym nadzór nad ZDKiUM Wałbrzych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha.

Wytworzył:
Udostępnił:
Gruszka adm. systemu Robert
(2011-08-08 14:44:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka adm. systemu Robert
(2011-08-08 14:44:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki