Zbędny majątek

2014.11.26 Sprzedaż drewna porozbiórkowego

2014.12.15 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2014.12.16 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.05.26 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.07.01 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.07.14 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.07.22 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.07.24 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.07.24 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.07.27 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.07.27 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.07.28 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.08.07 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.08.07 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.08.07 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.08.10 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.08.13 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.08.13 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.08.25 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.08.25 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.08.31 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.11.17 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.11.19 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.11.24 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.11.24 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.11.25 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2015.12.21 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.01.12 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.01.12 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.01.12 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.01.12 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.01.13 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.02.02 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.02.12 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.02.22 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.02.22 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.02.22 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.02.22 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.04.11 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.04.11 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.04.20 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.04.21 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.04.28 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.05.09 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.05.09 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.06.06 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.06.06 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.06.15 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.06.20 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.06.30 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.07.05 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.07.07 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.07.29 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.08.04 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.08.29 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.09.29 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.09.29 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.09.30 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.10.12 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.10.13 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.10.13 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.10.20 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.11.09 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.11.09 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.11.14 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.12.02 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2016.12.08 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.01.11 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.01.11 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.01.11 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.01.11 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.01.11 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.02.03 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.02.03 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.02.07 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.03.17 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.03.17 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.03.22 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.03.22 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.03.22 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.03.27 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.04.03 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.04.03 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.04.04 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.04.04 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.04.25 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.04.25 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.04.27 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.06.02 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.08.25 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.08.30 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.11.20 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2017.11.30 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.01.29 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.02.01 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.02.02 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.02.02 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.02.14 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.02.14 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.03.14 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.03.14 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.03.16 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.03.16 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.04.13 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.04.13 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.04.24 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.05.28 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.05.30 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.07.06 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.07.06 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.07.25 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.07.25 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2018.08.21 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2019.11.18 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2019.11.19 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2019.11.20 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2019.11.20 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2019.12.06 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2019.12.06 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2019.12.06 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2019.12.09 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2019.12.09 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2019.12.09 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2019.12.17 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2019.12.17 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2019.12.17 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2019.12.17 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2019.12.17 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2019.12.17 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

2022.04.01 Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek na terenie Gminy Wałbrzych

Wytworzył:
Michał Błesiński, Dina Hołub
(2017-07-25)
Udostępnił:
Gruszka adm. systemu Robert
(2011-08-09 11:09:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Gąsiorek Jacek
(2022-04-05 16:17:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki