O siedzibie

 

SIEDZIBA
przy ul. Jana Matejki 1 w Wałbrzychu

Biura DYREKCJI i ADMINISTRACJI
 

Budynek administracyjno-biurowy przy ul. Jana Matejki 1.

Budynek objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej.

Zarządcą obiektu jest Gmina Wałbrzych (właściciel Skarb Państwa).

Nieruchomość użytkowana przez ZDiK Wałbrzych na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Wałbrzych w dniu 16.04.2012 w sprawie przekazania do korzystania obiektu biurowego.

 


SIEDZIBA
przy ul. Armii Krajowej 86 w Wałbrzychu

 

Budynek administracyjno-biurowy przy ul.Armii Krajowej 86.

 

Własność Gminy Wałbrzych - Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.


SIEDZIBA
przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Wałbrzychu

 

Biuro sprzedaży, pokój socjalny kontrolerów, magazyn biletów DZIAŁU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

Zarządcą obiektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu.

Pomieszczenia obecnie użytkowane przez ZDKiUM Wałbrzych na postawie umowy 96/2001 z 01.10.2001r. zawartych ze ZDiK Wałbrzych i MPK Sp. z o.o.


SIEDZIBA
przy ul. Głównej 6 w Wałbrzychu

 

Kiosk sprzedaży biletów DZIAŁU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

Własność Gminy Wałbrzych - Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.


PARKING DOZOROWANY CAŁODOBOWY
przy ul. Armii Krajowej 86 w Wałbrzychu

Własność Gminy Wałbrzych - Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

 


 

GARAŻ
przy ul. Kolejowej w Wałbrzychu

Garaż na samochód osobowy stanowiący własność Gminy Wałbrzych.

Właściclelem obiektu jest Miejski Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o..

Obiekt użytkowany przez ZDKiUM na podstawie umowy dzierżawy.


PLAC MAGAZYNOWY
przy ul. Długiej

Magazyn drogowych materiałów budowlanych stanowiących własność Gminy Wałbrzych.

Właściclelem terenu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnaj S.A. w Wałbrzychu.

Teren użytkowany przez ZDKiUM na podstawie umowy.


PLAC MAGAZYNOWY
przy ul. Ogrodowej

Magazyn drogowych materiałów budowlanych stanowiących własność Gminy Wałbrzych.

Właściclelem terenu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Coeplnaj S.A. w Wałbrzychu.

Teren użytkowany przez ZDKiUM na podstawie umowy.


PLAC MAGAZYNOWY
przy ul. Antka Kochanka

Magazyn drogowych materiałów budowlanych stanowiących własność Gminy Wałbrzych.

Własność Gminy Wałbrzych - Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.


SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH
(eksploatacja zakończona, składowisko po rekultywacji)
przy ul. Stacyjnej

Własność Gminy Wałbrzych - Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.


SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ OBOJĘTNE I NIEBEZPIECZNE
przy ul. Beethovena

 

Wytworzył:
Robert Gruszka
Udostępnił:
Gruszka adm. systemu Robert
(2011-08-08 14:55:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Wize Maciej
(2012-04-28 06:58:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki