☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.

Wtorek 16.04.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r. (bip.zdkium.walbrzych.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 89709
2 3.1 Zapytania ofertowe o wartości nie przekraczającej 30000 euro 24703
3 1.1 Ogłoszenia o przetargach 16002
4 5.1. Ogłoszenia o usługach społecznych 15909
5 1.1 Zapytania ofertowe 13521
6 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 9741
7 Uwaga! ZDKiUM w Wałbrzychu korzysta z platformy przetargowej Gminy Wałbrzych 7204
8 1.1 Ogłoszenia o przetargach 6630
9 Otwieranie plików we właściwych programach zamiast w przeglądarce 6345
10 Praca na stanowisku urzędniczym w ZDKiUM 5620
11 Aktualne rekrutacje 5301
12 2.1 Ogłoszenia ex ante 4745
13 Urząd Miejski w Wałbrzychu 3514
14 Zamówienia publiczne 2898
15 Zarządzenia Dyrektora 2572
16 Wyniki postępowań 2557
17 Dane kontaktowe 2459
18 Statut 2348
19 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 2316
20 Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy (plan transportowy) 2279
21 Zamówienia publiczne 2245
22 Regulamin Organizacyjny 2241
23 Rachunki Bankowe 2211
24 1.2 Postępowania w toku 2110
25 1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku 2108
26 Regulamin wynagradzania 2086
27 2017.07.15 Ogłoszenie 2017/S 134-273947 "Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu" realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim" 1998
28 2020.03.10 Ogłoszenie 521848-N-2020 Rozbiórka budynków gminnych 1915
29 5. Ogłoszenie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości projektu PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY WAŁBRZYCH (AKTUALIZACJA) 1914
30 Oświadczenia majątkowe, Rejestr Korzyści, wynagrodzenie kierownika jednostki budżetowej Gminy Wałbrzych 1909
31 Władze i funkcjonariusze publiczni 1852
32 2019.10.23 Ogłoszenie 613496-N-2019 Przebudowa i rozbudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu - ogłoszenie i SIWZ 1847
33 3.2 Postępowania w toku 1839
34 2017.07.22 Ogłoszenie 2017/S 139-285632 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1809
35 2019.10.29 Ogłoszenie 2019/S 209-510809 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1802
36 2018.06.13 Ogłoszenie Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 1799
37 2019.02.27 Ogłoszenie 2019/S 041-093363 Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych" 1774
38 2018.05.08 Ogłoszenie 2018/S 088-196679 Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu (Droga Sudecka) - etap II i etap III 1764
39 2017.08.01 Ogłoszenie 2017/S 145-298850 "Wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu" realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" 1754
40 2019.01.11 Ogłoszenie 2019/S 008-014420 Odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych wraz z oczyszczaniem poziomowym 1745
41 2020.01.14 Ogłoszenie 502567-N-2020 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1744
42 Deklaracja dostępności 1722
43 2.2 Wyniki ogłoszeń ex ante 1715
44 2017.09.01 Ogłoszenie 2017/S 167-342953 "Budowa parkingów P&R wraz z przebudową ul. Przemysłowej w Wałbrzychu" 1714
45 2017.05.31 Ogłoszenie 2017/S 103-204884 Budowa oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu 1698
46 3.3 Wyniki zapytań ofertowych od 2017 roku 1692
47 2017.04.19 Ogłoszenie 68302 - 2017 Wałbrzych: "Utrzymanie zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność Gminy Wałbrzych" 1682
48 Wykaz 1673
49 2018.05.09 Ogłoszenie 555662-N-2018 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy Świdnickiej w Wałbrzychu - odcinek II i odcinek III 1638
50 2017.09.01 Ogłoszenie 582299-N-2017 "Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki w Wałbrzychu na odcinku od km 0+400 do 0+700" 1612
 
liczba odwiedzin: 89709