☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.

Czwartek 08.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r. (bip.zdkium.walbrzych.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 77154
2 3.1 Zapytania ofertowe o wartości nie przekraczającej 30000 euro 22692
3 1.1 Ogłoszenia o przetargach 12616
4 5.1. Ogłoszenia o usługach społecznych 12379
5 1.1 Zapytania ofertowe 10615
6 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6728
7 Uwaga! ZDKiUM w Wałbrzychu korzysta z platformy przetargowej Gminy Wałbrzych 5404
8 Otwieranie plików we właściwych programach zamiast w przeglądarce 5179
9 Praca na stanowisku urzędniczym w ZDKiUM 4417
10 1.1 Ogłoszenia o przetargach 4310
11 Aktualne rekrutacje 4006
12 2.1 Ogłoszenia ex ante 3435
13 Urząd Miejski w Wałbrzychu 2977
14 Zamówienia publiczne 1979
15 Zamówienia publiczne 1731
16 1.2 Postępowania w toku 1723
17 Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy (plan transportowy) 1670
18 Dane kontaktowe 1656
19 Wyniki postępowań 1623
20 Rachunki Bankowe 1600
21 5. Ogłoszenie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości projektu PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY WAŁBRZYCH (AKTUALIZACJA) 1525
22 3.2 Postępowania w toku 1489
23 Statut 1465
24 2018.06.13 Ogłoszenie Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 1417
25 Regulamin Organizacyjny 1375
26 2.2 Wyniki ogłoszeń ex ante 1330
27 Regulamin wynagradzania 1303
28 2017.07.15 Ogłoszenie 2017/S 134-273947 "Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu" realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim" 1292
29 Deklaracja dostępności 1273
30 Władze i funkcjonariusze publiczni 1267
31 1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku 1267
32 Zarządzenia Dyrektora 1247
33 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 1245
34 Oświadczenia majątkowe, Rejestr Korzyści, wynagrodzenie kierownika jednostki budżetowej Gminy Wałbrzych 1222
35 1. Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu dokumentu pt. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych" 1123
36 Dane rejestrowe 1116
37 2020.03.10 Ogłoszenie 521848-N-2020 Rozbiórka budynków gminnych 1112
38 2019.10.23 Ogłoszenie 613496-N-2019 Przebudowa i rozbudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu - ogłoszenie i SIWZ 1110
39 Wykaz 1085
40 Regulamin służby przygotowawczej 1075
41 2020.01.14 Ogłoszenie 502567-N-2020 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1062
42 O Jednostce 1047
43 2017.07.22 Ogłoszenie 2017/S 139-285632 Utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i likwidowanie śliskości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych 1015
44 BIP ZDiK Wałbrzych 1012
45 2018.05.08 Ogłoszenie 2018/S 088-196679 Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu (Droga Sudecka) - etap II i etap III 1008
46 3.3 Wyniki zapytań ofertowych od 2017 roku 1004
47 Jak załatwić sprawę 1000
48 2019.08.26 Ogłoszenie 589722-N-2019 Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Moniuszki w Wałbrzychu" 978
49 2017.12.18 Ogłoszenie 2017/S 242-502024 Rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu (droga wojewódzka nr 381) na odcinku od KM 5+058,59 do KM 5+964,23 (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką - łącznie) 975
50 2017.08.01 Ogłoszenie 2017/S 145-298850 "Wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach w Wałbrzychu" realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" 962
 
liczba odwiedzin: 77154