☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu od 06.08.2011r.

Piątek 27.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniki postępowań

2012.02.27 Ogłoszenie DO/110k/2/2012 Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - 0,125 etatu

 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wynik naboru
  Typ pliku: DOC, Rozmiar: 25 KB
  Wytworzył:
  Robert Gruszka
  Udostępnił:
  Wize Maciej
  (2012-04-03 15:54:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Wize Maciej
  (2012-04-05 15:18:09)
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku powołanie Komisji Konkursowej dot. DO/110k/2/2012
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 33 KB
  Wytworzył:
  Robert Gruszka, ZATWIERDZIŁ: Andrzej Piękny - Dyrektor
  Udostępnił:
  Wize Maciej
  (2012-03-13 16:52:31)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogloszenie DO_110k_2_2012 (postac).pdf
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 653 KB
  Wytworzył:
  Robert Gruszka; ZATWIERDZIŁ: Andrzej Piękny - Dyrektor
  Udostępnił:
  Gruszka adm. systemu Robert
  (2012-02-27 10:45:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku opis stanowiska St Inspektor BHP (postac).pdf
  Typ pliku: PDF, Rozmiar: 329 KB
  Wytworzył:
  Robert Gruszka; ZATWIERDZIŁ: Andrzej Piękny - Dyrektor
  Udostępnił:
  Gruszka adm. systemu Robert
  (2012-02-27 10:45:20)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • 
  

  http://www.pip.gov.pl/html/pl/porady/07069309.htm


  WYKONUJĘ ZADANIA SŁUŻBY BHP U PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO PIĘĆDZIESIĘCIU PRACOWNIKÓW JAKO PRACOWNIK ZATRUDNIONY PRZY INNEJ PRACY (ART. 23711 § 1 ZDANIE PIERWSZE KODEKSU PRACY). CZY TO ZATRUDNIENIE LICZY MI SIĘ DO STAŻU PRACY W SŁUŻBIE BHP?

  Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp. Natomiast art.  23711 § 1 zdanie pierwsze kodeksu pracy stanowi: pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
  Należy zatem stwierdzić, że w przypadku pracodawców zatrudniających do 100 pracowników nie tworzy się służby bhp - nie można zatem, wykonując zadania służby bhp u takiego pracodawcy, nabyć stażu pracy w służbie bhp, o którym mowa w rozporządzeniu RM w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Pamiętać należy bowiem, że w świetle definicji zawartej w § 1 ust. 1 tego rozporządzenia służbę bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne jednoosobowe lub wieloosobowe.

   

  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
  § 4.
  2. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:
  2) starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
  a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
  b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. [...] Pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 pkt 2.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63833