1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku

2019.02.04 Ogłoszenie 509893-N-2019 Wykonanie robót utrzymaniowo - konserwacyjnych w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha na drogach publicznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz na drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy Wałbrzych

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki