1.3 Wyniki z przetargów od 2017 roku

2019.02.06 Ogłoszenie 511022-N-2019 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ZRID lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, służącej do opisu zamówienia publicznego na wykonanie robót dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu"

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki